• Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilimdalı

  2014 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi veren iki yıllık tezli/tezsiz bir master programıdır. Programın öğretim dili Türkçe’dir. Türkiye'de Müzecilik alanında çağdaş uygulamaları içeren Program’ın birinci yılında Müzecilik alan derslerini tamamlayan öğrenciler, ikinci akademik yılda da uzmanlaşmak istedikleri alan derslerini alırlar.

  Müzecilik Yüksek Lisans programı, öğrencilerin yetilerini ve uzmanlıklarını arttırmak, araştırma becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Program mezunları akademik kariyer yapabilir, devlet, özel, kamuya ait müzelerde çalışabilir, ayrıca yerel idare, kurumlarda veya özel koleksiyonlar üzerine çalışabilirler.

  Program kadrosu 5 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.

  Müzecilik Programı bir lisans derecesini başarıyla tamamlamış tüm öğrencilere açıktır. Program öğrencilerin müzecilik, sergi, restorasyon, koruma ve multimedya teknolojileri alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmak, ulusal ve yerel değerlere sahip çıkan etik bilinçle üretim yapmalarını hedefler.

  Müzecilik toplumların kültürel oluşumunda önemli rol oynar. Çağdaş müzecilik bilgi ve alan becerilerini uygulamaya dönüştüren araştırmacılardan oluşmaktadır. Program’ın temeli mimari, konservasyon, onarım vb gibi alanlar dışında sosyal bilimlerin tasarım ve sergileme modellerinden de destek almasıdır.

 • Etkinlikler

  • Başkent Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans (tezli/tezsiz) Programı başvuruları 29 Ağustos 2014 tarihine dek yapılabilir.
  • “VE ANKARA…” SERGİSİ
   18 Haziran 2014 - 21:06
  • Müzecilik çalıştayı 3
   12 Mayıs 2014
  • Müzecilik çalıştayı 2
   21 Mart 2014
  • Müzecilik çalıştayı 1
   8-18 Mayıs 2014
 • E-Bülten

 • İletişim Bilgileri

  Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü.
  Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü Bağlıca Kampusu 06810 ANKARA

  Telefon: 0 (312) 246 6666 /6711

  E-Posta: muzecilik2014@baskent.edu.tr
  Web: http://muzecilik2014.baskent.edu.tr/

 • İletişim Formu

  • İsim Soyisim
  • E-Mail
  • Konu
  • Mesaj
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilimdalı

 • Müzecilik çalıştayı V

 • Müzecilik çalıştayı V - Özetler

 • Müzecilik çalıştayı 1

 • Müzecilik yüksek lisans tezli/tezsiz programı

 • Müzecilik çalıştayı 2

 • Müzecilik çalıştayı 3

 • 18 Haziran 2014 - 21:06

  “VE ANKARA…” SERGİSİ

  Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik Yüksek Lisans Programı Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Billur TEKKÖK ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Ve Ankara…” konulu serginin açılışı 18/06/2014 tarihinde Saat:15:00’da PTT Pu..

  l Müzesi Geçici Sergi Salonunda gerçekleştirildi.Sergi açılışı Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Hikmet ÖZKAN, Daire Başkan Yardımcısı Giyasettin SEVGİLİ, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali HABERAL ve davetlilerin katılımı gerçekleştirildi. -Geçmişten günümüze Ankara fotoğrafları ve eskizler sergi panolarında teşhir edilmektedir. -Ahmet Hamdi TANPINAR’ın 5 Şehir adlı eserindeki “ANKARA” metni proje ekibi tarafından 10’ar dakikalık iki film ve proje sürecini yansıtan malzemelerle yeniden yorumlanmış ve Ahmet Hamdi’nin gördüğü Ankara’nın günümüzde bizler tarafından nasıl göründüğünü aktarmayı amaçlamıştır. Sergi 25/07/2014 tarihine kadar ziyaretçilerimizin ilgisine sunulacaktır. Türkiye’nin Sesi Radyosu “Bavulum Dolu Sanatla” Programı TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda her Perşembe yayınlanan “Bavulum Dolu Sanatla” programının 19/06/2014 tarihli yayınında PTT Pul Müzesi konu edildi. Programda Müze Müdürü Funda HABİBOGLU ile müzenin kuruluş hikayesi, amacı, teşhir edilen pulların dönemleri ve özellikleri ile müze binasının tarihi önemini dile getiren 20 dakikalık bir söyleşi gerçekleştirildi.

  Pdf Formatında İndir